Logopeda Moià

Lectoescriptura

L'ús de la lectura i de l'escriptura és la base per als aprenentatges escolars i determina el grau d'aprofitament que l'alumne tindrà d'aquests aprenentatges.

És bàsica un bon domini de la lectura i de l'escriptura per a un correcte desenvolupament en la vida acadèmica i també en la vida quotidiana.

La lectura i l'escriptura es comencen a aprendre a l'escola entre els 5 i els 6 anys i es van perfeccionant al llarg de tota la vida acadèmica. Assolir una bona base lectoescriptora garantirà l'assoliment dels aprenentatges que tinguin aquest mitjà com a accés. ​

No tots els nens i nenes assoleixen l'escriptura i la lectura amb la mateixa facilitat i rapidesa. Per aquest motiu, des de la logopèdia posem eines a l'abast dels alumnes que presenten alguna d'aquestes dificultats:

Dislèxia

  • Dificultats en la lectura i escriptura
  • Entrenament de la mecànica lectora
  • Entrenament de la comprensió lectora
  • Estructuració del discurs escrit ​

Disortografia

  • Treball de les normes ortogràfiques