Adults

OFERIM TERÀPIES PER TRACTAR:

 • Estrès, ansietat i atacs de pànic.
 • Fòbies, obsessions i compulsions.
 • Depressió.
 • Trastorns adaptatius.
 • Problemes d’inseguretat i baixa autoestima.
 • Trastorns de la personalitat.
 • Conflictes de parella.
 • Problemes sexuals.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Trastorns psicosomàtics.
 • Trastorns del son.
 • Addiccions.
 • Dolor crònic.
 • Dol i pèrdues.
 • Orientacions acadèmiques i professionals.
 • Desorientació vital.
 • Creixement personal.
 • Habilitats socials. ​

A qui va dirigit i com intervenim i ho tractem:

En general és un servei dirigit a un ampli ventall de persones a partir de 18 anys i fins al final de la vida, amb diferents necessitats específiques que agrupem més avall en diverses àrees. ​ ​

Teràpia clínica individual

Existeixen molts i variats motius que poden portar una persona a buscar suport psicològic. La psicoteràpia ens ajuda a canviar la percepció i visió de les dificultats i a trobar un altre significat a aquestes situacions, creant així noves possibilitats per afrontar els conflictes i adversitats. Es treballa dotant d'eines i estratègies per afrontar millor els conflictes, treballant les habilitats socials, comunicatives, emocionals, l'autoestima, l'autoconeixement, etc. D'aquesta manera aconseguim que aquests recursos que posseïm puguem utilitzar-los en aquestes i noves situacions que poden aparèixer en el futur. Així, considerem que a nivell psicoterapèutic aconseguim un creixement personal que permet viure amb major qualitat de vida, benestar i harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.

Les primeres sessions acostumen a ser setmanals, passant a espaiar-se en el temps, a mesura que s'avança positivament en el procés terapèutic.

Coaching personal i professional

És un tipus d'intervenció i procés d'acompanyament individualitzat on volem aconseguir uns objectius analitzats conjuntament amb el client per assolir els resultats desitjats. El coach facilita el procés de canvi dissenyat, conjuntament, a través de la presa de consciència de la situació, els recursos, les limitacions i fortaleses, incrementant les alternatives i estratègies, generant el compromís i l'acció necessàries per tal d'assolir els objectius marcats.

Aquest pla d'acció es pot centrar en l'àmbit estrictament laboral o ampliar-lo en l'àmbit personal. Els beneficis del coaching es poden sintetitzar en : la millora de l'autoconeixement, identificar el que es vol aconseguir, desenvolupar estratègies i empoderar la persona per tal mantenir-se en el procés guiat per generar canvis i millores substancials.

Teràpia de parella

Les parelles generen vincles de gran complexitat, la convivència n'és un punt fonamental on poden sorgir diferents tipus de conflicte, que poden requerir psicoteràpia de parella. Aquesta teràpia permet ser conscient dels posicionaments de cada membre de la parella davant l'altre, de quins rols assumeix cada un , de quines experiències del passat poden estar contribuint a generar conflictes, etc. L'anàlisi de la relació de parella i les seves dificultats concretes ens oferirà noves perspectives des d'on millorar la convivència, resolent els conflictes de forma més satisfactòria i potenciant aspectes com: la comunicació, la vida sexual, la planificació d'objectius comuns, la intervenció educativa envers els fills, etc.Aquest treball ens aporta un desenvolupament individual i familiar.Tanmateix, en aquells casos en els que la parella hagi decidit no continuar la relació, la teràpia ajuda a afrontar aquest procés amb major serenor, calma i respecte mutu, aspectes que beneficiaran molt a tots els membres del sistema familiar.

Les sessions es duran a terme en funció de la individualitat del cas, començant setmanalment, passant a ser quinzenal i posteriorment mensual, per acabar fent algun seguiment trimestral si es valora convenient.

Teràpia sexual

Teràpia orientada a resoldre problemes de naturalesa sexual que poden donar-se en el marc d'una relació de parella o no i que poden treballar-se dins un altres procés individual o no. Alguns dels problemes tractats en aquesta àrea són la falta de desig sexual, problemes d'excitació, dificultats o incapacitats per assolir l'orgasme, ejaculació precoç o retardada, dolors sexuals, etc.També la sexualitat en la discapacitat tant física com intel·lectual, pautes, orientacions en la conducta afectivo-sexual de persones que tenen dificultats sobrevingudes o genètiques en aquest tipus de relació. En teràpia es combinen tres nivells d'intervenció: cognitiu, emocional i conductual. 

La periodicitat de les sessions inicialment pot ser setmanal, quinzenal, ampliant intèrvals entre sessions segons evolució.

Teràpia familiar

En aquesta teràpia cal identificar les diferents formes de vida familiar, per així comprendre les associacions, les relacions i els vincles que la determinen. Es pretenen resoldre conflictes o situacions que es donen dins d'un sistema i serveix, per tal que els seus integrants, expressin els seus sentiments respecte aquesta situació.

La periodicitat de les sessions pot ser setmanal d'inici, passant a ser quinzenal i més espaiat cada vegada en funció de l'evolució i els canvis realitzats.

Dolor i malalties cròniques

Després de conèixer el diagnòstic d'una patologia o discapacitat física és natural experimentar sentiments de por, disgust, desesperança, incertesa o fins i tot d'incredulitat o xoc, tant pel pacient com la família es troben en un estat d'impacte psicològic intens. Hi ha un cert temps per acceptar i entendre el diagnòstic, i, en aquest, es poden presentar diferents emocions com; la ira, la negació o la culpa entre d'altres. La vida ha donat un gir de 360 graus que ho arrasa i ho canvia tot: les relacions familiars, sexuals, d'amistat, el treball, i posa a prova habilitats, capacitats i emocions diverses; des de l'autoestima, l'autoconcepte, passant per l'adaptació al canvi, l'acceptació del propi cos i del dolor, de la incomprensió, de l'intent de fer comprensible les noves necessitats als altres, les expectatives, l'autoconfiança, la resolució de conflictes amb un mateix, la resiliència, la superació a la frustració, passant per canvis espirituals o de valors, i altres. La psicoteràpia pot ser d'un gran benefici per gestionar, afrontar i controlar les diverses etapes que van des del diagnòstic a l'estabilització de la patologia. ​

La periodicitat de les sessions pot ser inicialment setmanal, ampliant a quinzenal, mensual, trimestral en funció de les necessitats de ada cas concret. ​

Dol i pèrdues

Com és natural, en algun moment de la vida ens haurem d'enfrontar a la mort o a la pèrdua. Existeixen diversos tipus de pèrdues, ja siguin relacionals; la mort, una separació, la pèrdua de capacitats; una amputació, discapacitat, les pèrdues evolutives com la jubilació o crisis vitals, pèrdues materials de possessions o d'objectes, etc. S'ofereix acompanyament i assessorament en les etapes del dol, així com psicoteràpia per treballar les emocions, el dolor i la pèrdua.

La periodicitat de les sessions pot ser setmanal inicialment, passant a ser quinzenals i/o mensuals posteriorment, ampliant la cadència fins a finalitzar el procés. ​ ​ ​