Psicòleg Moià

Psicologia clínica per adults

Avaluació, diagnòstic i intervenció en diferents dificultats que poden presentar persones a partir de 19 anys i fins a l'etapa de la vellesa inclosa.

 • Estrès, ansietat i atacs de pànic.
 • Fòbies, obsessions i compulsions.
 • Depressió.
 • Trastorns adaptatius.
 • Problemes d’inseguretat i baixa autoestima.
 • Trastorns de la personalitat.
 • Conflictes de parella.
 • Problemes sexuals.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Trastorns psicosomàtics.
 • Trastorns del son.
 • Addiccions.
 • Dolor crònic.
 • Dol i pèrdues.
 • Orientacions acadèmiques i professionals.
 • Desorientació vital.
 • Creixement personal.
 • Habilitats socials. ​

A qui va dirigit i com intervenim i ho tractem:

En general és un servei dirigit a un ampli ventall de persones a partir de 18 anys i fins al final de la vida, amb diferents necessitats específiques que agrupem més avall en diverses àrees. ​ ​

Teràpia clínica individual

Existeixen molts i variats motius que poden portar una persona a buscar suport psicològic. La psicoteràpia ens ajuda a canviar la percepció i visió de les dificultats i a trobar un altre significat a aquestes situacions, creant així noves possibilitats per afrontar els conflictes i adversitats. Es treballa dotant d'eines i estratègies per afrontar millor els conflictes, treballant les habilitats socials, comunicatives, emocionals, l'autoestima, l'autoconeixement, etc. D'aquesta manera aconseguim que aquests recursos que posseïm puguem utilitzar-los en aquestes i noves situacions que poden aparèixer en el futur. Així, considerem que a nivell psicoterapèutic aconseguim un creixement personal que permet viure amb major qualitat de vida, benestar i harmonia amb nosaltres mateixos i amb els altres.

Les primeres sessions acostumen a ser setmanals, passant a espaiar-se en el temps, a mesura que s'avança positivament en el procés terapèutic.

Coaching personal i professional

Procés d'acompanyament individualitzat i confidencial per assolir els resultats desitjats per part del client. El coach facilita el procés de canvi dissenyat conjuntament.

És un tipus d'intervenció i procés d'acompanyament individualitzat on volem aconseguir uns objectius analitzats conjuntament amb el client per assolir els resultats desitjats. El coach facilita el procés de canvi dissenyat, conjuntament, a través de la presa de consciència de la situació, els recursos, les limitacions i fortaleses, incrementant les alternatives i estratègies, generant el compromís i l'acció necessàries per tal d'assolir els objectius marcats.

Aquest pla d'acció es pot centrar en l'àmbit estrictament laboral o ampliar-lo en l'àmbit personal. Els beneficis del coaching es poden sintetitzar en : la millora de l'autoconeixement, identificar el que es vol aconseguir, desenvolupar estratègies i empoderar la persona per tal mantenir-se en el procés guiat per generar canvis i millores substancials.

Dol i pèrdues

Totes les pèrdues, siguin morts, separacions i/o conflictes, ens porten a un procés de dol el qual pot ser més o menys intens i sovint ens podem sentir desbordats. És important deixar-se orientar, guiar i assessorar per experts professionals per seguir endavant amb els nostre procés vital de forma sana i equilibrada. ​

Com és natural, en algun moment de la vida ens haurem d'enfrontar a la mort o a la pèrdua. Existeixen diversos tipus de pèrdues, ja siguin relacionals; la mort, una separació, la pèrdua de capacitats; una amputació, discapacitat, les pèrdues evolutives com la jubilació o crisis vitals, pèrdues materials de possessions o d'objectes, etc. S'ofereix acompanyament i assessorament en les etapes del dol, així com psicoteràpia per treballar les emocions, el dolor i la pèrdua.

La periodicitat de les sessions pot ser setmanal inicialment, passant a ser quinzenals i/o mensuals posteriorment, ampliant la cadència fins a finalitzar el procés.

Dolor i malalties cròniques

Després de conèixer el diagnòstic d'una patologia o discapacitat física és natural experimentar sentiments de por, disgust, desesperança, incertesa o fins i tot d'incredulitat o xoc, tant pel pacient com la família es troben en un estat d'impacte psicològic intens. Hi ha un cert temps per acceptar i entendre el diagnòstic, i, en aquest, es poden presentar diferents emocions com; la ira, la negació o la culpa entre d'altres. La vida ha donat un gir de 360 graus que ho arrasa i ho canvia tot: les relacions familiars, sexuals, d'amistat, el treball, i posa a prova habilitats, capacitats i emocions diverses; des de l'autoestima, l'autoconcepte, passant per l'adaptació al canvi, l'acceptació del propi cos i del dolor, de la incomprensió, de l'intent de fer comprensible les noves necessitats als altres, les expectatives, l'autoconfiança, la resolució de conflictes amb un mateix, la resiliència, la superació a la frustració, passant per canvis espirituals o de valors, i altres. La psicoteràpia pot ser d'un gran benefici per gestionar, afrontar i controlar les diverses etapes que van des del diagnòstic a l'estabilització de la patologia. ​

La periodicitat de les sessions pot ser inicialment setmanal, ampliant a quinzenal, mensual, trimestral en funció de les necessitats de ada cas concret. ​

Creixement personal i gestió emocional

En aquest procés de creixement personal o millora emocional, valorem i tractem diferents aspectes que la persona desitja modificar i/o millorar, augmentant el seu benestar. Es treballen aspectes com el temperament, trets de personalitat, habilitats socials, intel.ligència emocional, control de la ira i la ràbia, hipersensibilitat, gestió emocional, gestió de conflictes, gestió de les relacions amb iguals, de parella, etc.

Teràpia de parella i Teràpia familiar