Logopeda Moià

OFERIM SESSIONS PER TREBALLAR

Són sessions dedicades a fer un entrenament, aprendre unes estratègies i/o millorar hàbits per aconseguir l'èxit acadèmic millorant les potencialitats de cada cas.

Tècniques d'estudi:

  • Hàbits d'estudi.
  • Gestió de l'espai.
  • Gestió del temps.
  • Organització i planficació de les tasques.
  • Mètodes específics d'aprenentatge en funció de la matèria: subratllat, esquema, resum....
  • Tècniques de memorització.

Orientació acadèmica:

  • Anàlisi d'interessos formatius.
  • Detecció de perfil personal.
  • Disseny d'itineraris formatius.

A qui va dirigit:

Són sessions dedicades a fer un entrenament, aprendre unes estratègies i/o millorar hàbits per aconseguir l'èxit acadèmic millorant les potencialitats de cada cas. L'orientació acadèmica va dirigida sobretot a joves que es troben en el procés de decidir un itinerari formatiu i/o professional i no tenen massa clar quin. ​

Com fem les sessions:

La durada habitualment és de 45 minuts, podent ser de 60 també.

Es fan sessions individuals i en petit grup amb una periodicitat setmanal, quinzenal i de seguiments mensuals en els casos de tècniques d'estudi.

Són sessions personalitzades dissenyades per treure'n el màxim rendiment en funció de les capacitats i potencialitats.

​Es treballen mètodes específics per aprendre a estudiar o treure'n major profit, en funció del tipus de matèria a treballar. L'objectiu és aconseguir l'èxit acadèmic. ​

Amb l'orientació professional fem anàlisi d'interessos, perfil personal i disseny d'itinerari formatiu i/o professional que pot ser de 3 a 4 sessions aproximadament, o fer-se durant un procés de tècniques d'estudi de forma transversal. ​ ​ ​ ​