Logopeda Moià

OFERIM SESSIONS PER TREBALLAR

Són sessions dedicades a fer un entrenament, aprendre unes estratègies i/o millorar hàbits per aconseguir l'èxit acadèmic millorant les potencialitats de cada cas.

Tècniques d'estudi:

  • Hàbits d'estudi.
  • Gestió de l'espai.
  • Gestió del temps.
  • Organització i planficació de les tasques.
  • Mètodes específics d'aprenentatge en funció de la matèria: subratllat, esquema, resum....
  • Tècniques de memorització.

A qui va dirigit:

Són sessions dedicades a fer un entrenament, aprendre unes estratègies i/o millorar hàbits per aconseguir l'èxit acadèmic millorant les potencialitats de cada cas.

Com fem les sessions:

La durada habitualment és de 45 minuts, podent ser de 60 també.

Es fan sessions individuals i en petit grup amb una periodicitat setmanal, quinzenal i de seguiments mensuals en els casos de tècniques d'estudi.

Són sessions personalitzades dissenyades per treure'n el màxim rendiment en funció de les capacitats i potencialitats.