Psicòleg Moià

Teràpia familiar

Degut a l'increment de les dificultats relacionals i socials, també laborals i econòmiques, apareixen conflictes importants en el sí de la familia, que majoritàriament, si es tracten a temps, impliquen una millora en la qualitat de vida de tots els seus membres i prevenen de futurs problemes de major magnitud. Oferim assessoraments familiars específics i també en relació amb els casos atesos individualment que ho requereixen.

En aquesta teràpia cal identificar les diferents formes de vida familiar, per així comprendre les associacions, les relacions i els vincles que la determinen. Es pretenen resoldre conflictes o situacions que es donen dins d'un sistema i serveix, per tal que els seus integrants, expressin els seus sentiments respecte aquesta situació.

La periodicitat de les sessions pot ser setmanal d'inici, passant a ser quinzenal i més espaiat cada vegada en funció de l'evolució i els canvis realitzats.

  • SAP.
  • Dificultats emocionals.
  • Problemes de comunicació.
  • Conflictes intergeneracionals.
  • Parentalitat disharmònica o dificultats parentals.
  • Vincle pares-fills.
  • Celotípia fraternal.

​ A qui va dirigit:

Treballem amb nens/es, noies/es, amb pares i mares, sigui tant per treballar les dificultats que poden presentar els més petits i/o els més grans de casa, en processos de separació, divorci, teràpia de parella, teràpia de família, assessorament parental, vincle pares-fills.

Com ho tractem:

Intervenim a nivell familiar des d'una perspectiva sistèmica amb la intenció d'aconseguir millores en la persona i el seu entorn des de la implicació en el seu propi procés, mitjançant el canvi cognitiu, emocional i conductual i partint de les potencialitats de cada cas. ​

Des de la perspectiva sistèmica, s'amplia el focus individual cap a tots els subsistemes familiars: parental, conjugal i filial per tal d'afavorir el canvi. Aquest treball inclou sessions individuals, familiars i de parella. ​

La periodicitat de les sessions varia, començant amb sessions setmanals, ampliant a quinzenals, mensuals i trimestrals en funció de l'evolució i millores assolides.

Teràpia de parella

Els psicòlegs experts en parella treballen les diferents problemàtiques per afavorir una resolució, millora i/o suport en el procés de separació i divorci de les parelles, les crisis, infidelitats, problemes de comunicació, manca de desig, dificultats per afrontar situacions estressants, etc.​

Les parelles generen vincles de gran complexitat, la convivència n'és un punt fonamental on poden sorgir diferents tipus de conflicte, que poden requerir psicoteràpia de parella. Aquesta teràpia permet ser conscient dels posicionaments de cada membre de la parella davant l'altre, de quins rols assumeix cada un , de quines experiències del passat poden estar contribuint a generar conflictes, etc. L'anàlisi de la relació de parella i les seves dificultats concretes ens oferirà noves perspectives des d'on millorar la convivència, resolent els conflictes de forma més satisfactòria i potenciant aspectes com: la comunicació, la vida sexual, la planificació d'objectius comuns, la intervenció educativa envers els fills, etc.Aquest treball ens aporta un desenvolupament individual i familiar.Tanmateix, en aquells casos en els que la parella hagi decidit no continuar la relació, la teràpia ajuda a afrontar aquest procés amb major serenor, calma i respecte mutu, aspectes que beneficiaran molt a tots els membres del sistema familiar.

Les sessions es duran a terme en funció de la individualitat del cas, començant setmanalment, passant a ser quinzenal i posteriorment mensual, per acabar fent algun seguiment trimestral si es valora convenient.