Logopeda Moià

OFERIM SESSIONS PER TREBALLAR

És un treball psicopedagògic personalitzat orientat a donar suport en els processos d'aprenentatge de persones que ho poden requerir, sigui perquè presenten dificultats escolars, algun trastorn específic d'aprenentatge, dèfict d'atenció i/o altres realitats.

Què treballem:

 • Atenció i concentració.
 • Memòria.
 • Expressió escrita.
 • Expressió oral.
 • Velocitat de processament.
 • Integració visual.
 • Coordinació visomanual.
 • Lateralitat.
 • Raonament lògic i abstracte.
 • Flexibilitat cognitiva.
 • Reflexivitat.
 • Organització i planificació.
 • Metacognició​.
 • Gestió del temps.
 • Etc.

A qui va dirigit:

A infants i joves de 5 a 18 anys o més que necessiten un entrenament i estimulació de les capacitats cognitives i funcions executives.

És un treball psicopedagògic personalitzat orientat a donar suport en els processos d'aprenentatge de persones que ho poden requerir, sigui perquè presenten dificultats escolars, algun trastorn específic d'aprenentatge, dèfict d'atenció i/o altres realitats.

En aquestes sessions es treballen les dificultats específiques que presenta cada nen/a, potenciant les capacitat que intervenen en els diferents tipus d'aprenentatges amb els que presenten dificultats.

Com reeduquem:

Fem treball psicopedagògic amb materials específics dissenyats per entrenar les dificultats detectades i aconseguir un bon rendiment acadèmic.

Ho fem amb sessions setmanals inicialment, ampliant a quinzenals posteriorment, amb una durada de 45 minuts aproximadament. També oferim sessions de 30 o 60 minuts en funció del cas i l'àrea a estimular.